Hiển thị

13:36 - 11/11/2019

Trẻ tự kỷ - nguyên nhân và cách điều trị - theo Thiền Dưỡng Sinh

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh về các hoạt động của các trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ, có nhiều...

22:41 - 27/08/2019

Điều chỉnh cho trẻ tự kỷ bằng mũ từ trường

Trung tâm UNESCO Văn hóa gia đình và dòng họ Việt Nam, sẽ bổ sung và phổ biến phương pháp điều chỉnh bằng năng lượng sinh học, bằng từ trường...

11:20 - 27/11/2019

Thiền và yoga trị liệu điều trị trẻ tự kỷ

Thiền và Yoga đôi khi có thể là nơi đầu tiên mà những trẻ tự kỷ học được niềm vui của sự chia sẻ, bắt chước và cùng vui chơi. Có một sự...