Địa chỉ lớp học Thiền Dưỡng Sinh

14:54 - 30/10/2019

Địa chỉ: Phòng 2 A12 Khu tâp thể Văn Chương, Ngõ Văn Chương, Hà Nội

Điện thoại: 093 616 0691

thienduongsinh.com

facebook.com/ThienDuongSinh.VN

youtube.com/ThiềnDưỡngSinh

Địa chỉ lớp học Thiền Dưỡng Sinh

Lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam

Đến với lớp học thiền Trường Sinh học Dưỡng sinh của Trung tâm UNESCO Văn hóa Dòng họ và Gia đình Viêt Nam, quý vị sẽ được:

  1. Tìm hiểu về bản chất năng lượng sinh học
  2. Cân bằng hệ thống luân xa trên mạch đốc để tăng khả năng thu nhận năng lượng dương
  3. Tập thu và sử dụng năng lượng vào mục đích dưỡng sinh
  4. Hiểu về nguồn gốc bệnh tật theo lý thuyết của Trường Sinh Học Dưỡng Sinh để sử dụng năng lượng sinh học điều chỉnh bệnh cho mình và người khác.
  5. Ngoài ra, các giảng huấn của bộ môn Trường Sinh học Dưỡng sinh cũng sẽ hỗ trợ quý vị xử lý những vấn đề mà học viên cấp 1 chưa đủ khả năng tự giải quyết.

Nội dung lớp học thiền dưỡng sinh cấp 1

Quý vị có thể tham khảo thêm về lớp học Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm Unesco Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam và tải nhạc thiền tịnh tâm tại đường dẫn sau

https://www.facebook.com/ThienDuongSinh.VN/

https://www.thienduongsinh.com/

https://www.youtube.com/ThiềnDưỡngSinh/

https://g.page/thienduongsinh/

Thiền Dưỡng Sinh hỗ trợ năng lượng tại lớp học thiền

Thiền Dưỡng Sinh hỗ trợ năng lượng tại lớp học thiền