Lớp học Thiền Dưỡng Sinh cấp 1: Đẩy lùi bệnh tật

830,000 ₫

830,000 ₫

Lớp Thiền Dưỡng Sinh cấp 1 học 5 buổi tối tại Hà Nội

Từ: thứ Hai lúc 19:00 đến thứ Sáu lúc 21:30

Tại: Thiền Dưỡng Sinh, Phòng 2 A12 Khu tâp thể Văn Chương, Ngõ Văn Chương