Hiển thị

14:28 - 27/11/2019

Lớp học thiền dưỡng sinh Unesco tại Hà Nội

Lớp Thiền Dưỡng Sinh Unesco cấp 1 học 5 buổi tối tại Hà Nội

14:54 - 30/10/2019

Địa chỉ lớp học Thiền Dưỡng Sinh

Địa chỉ: Phòng 2 A12 Khu tâp thể Văn Chương, Ngõ Văn Chương, Hà Nội Điện thoại: 093 616...

20:52 - 20/05/2019

Lớp thiền cấp 1 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

Khai giảng lớp thiền cấp 1 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh học 5 buổi tối tại Hà Nội Các buổi tối từ ngày 30/12/1019 đến 3/1/2020 thời gian học 19:00...

04:59 - 12/03/2019

Khai giảng lớp cấp 1 Thiền Dưỡng Sinh

Mời quý vị gọi số 093 616 0691 để đăng ký lớp tập thiền cấp 1 Thiền Dưỡng Sinh tại Hà Nội