TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM ra đời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng trên của các dòng họ. Trung tâm là chỗ dựa tinh thần, là diễn đàn để dòng họ giao lưu, nơi sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn tôn vinh các chứng tích lịch sử, văn hóa dòng họ. Trung tâm là tập hợp các dữ liệu khoa học về gia phả dòng họ, văn tự Hán - Nôm, di tích danh nhân dòng họ. Ngoài ra, còn có tư vấn xây dựng từ đường, tôn tạo mồ mả, cách dựng gia phả họ tộc ... góp phần đắc lực, định hướng xây dựng dòng họ văn hóa.

Dân tộc Việt Nam tự hào là dòng giống Lạc Hồng, cùng chung cội nguồn là Quốc Tổ Hùng Vương, gồm 54 Dân tộc anh em với trên 80 triệu người thuộc hơn 350 dòng họ, sống hòa thuận, giúp đỡ, bảo vệ nhau qua mấy ngàn năm trên mảnh đất gấm vóc, non sông hình chữ S thiêng liêng và hùng vĩ.

Mỗi dòng họ có một ông Tổ riêng, sinh con đẻ cháu nối dòng đến nay, nếu tính mỗi đời (thế hệ) cách nhau khoảng 25 năm, thì mỗi họ đã có từ 40 đến 70 đời. Theo các nhà nghiên cứu như họ Vũ - Võ được 1200 năm, họ Thân, họ Đào, họ Trần, họ Nguyễn, họ Phan, họ Phạm, họ Mạc, họ Đặng, họ Bùi,... có từ 800 đến hơn 2000 năm.

Do biến thiên của lịch sử, đất nước chiến tranh những người cùng một dòng đã phải chịu cảnh ly tán, mối liên giữa các dòng họ đã có càng nhiều khoảng cách.

Sau khi đất nước hòa bình, gia đình sum họp, mọi dòng họ đều có nghĩ suy “vấn Tổ tầm Tông” lần hồi đã tìm lại được tổ tiên, tập họp con cháu quần tụ trong một cội nguồn, chung sức chung lòng xây dựng dòng họ ngày càng phát triển. Tôn tạo mồ mả, xây dựng nhà  thờ tổ, dựng gia phả họ tộc là những việc làm thiết thực, là đạo lý, là cách cháu con vừa bày tỏ lòng kính yêu, quý trọng tổ tiên, vừa để giáo dục truyền thống tự hào gia tộc. Các dòng họ đã thành lập Hội đồng gia tộc, Ban chấp hành, Ban liên lạc dòng họ, lập Hội khuyến học, Tộc ước ... hoạt động có nền nếp, có quy củ  và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong xu hướng hiện nay và thực tế đã có điều kiện - các dòng họ đang mong muốn liên kết, trao đổi, học hỏi để xây dựng dòng họ mình. TRUNG TÂM  UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM ra đời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng trên của các dòng họ. Trung tâm là chỗ dựa tinh thần, là diễn đàn để dòng họ giao lưu, nơi sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn tôn vinh các chứng tích lịch sử, văn hóa dòng họ. Trung tâm là tập hợp các dữ liệu khoa học về gia phả dòng họ, văn tự Hán - Nôm, di tích danh nhân dòng họ. Ngoài ra, còn có tư vấn xây dựng từ đường, tôn tạo mồ mả, cách dựng gia phả họ tộc ... góp phần đắc lực, định hướng xây dựng dòng họ văn hóa. Các dòng họ đã có hội đồng gia tộc, ban chấp hành, ban liên lạc họ tộc là điều hết sức quý. Nếu các dòng họ phối hợp, tham gia với Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam sẽ tăng thêm sức mạnh và phát triển tốt hơn, nhanh hơn trên đà hội nhập của đất nước mà nề nếp gia phong, bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được giữ vững, phát huy trên cơ sở chúng ta đã có truyền thống dòng họ văn hóa.

Bản tin UNESCO Nghiên cứu Văn hóa Dòng họ Việt Nam đã tập hợp một số bài biên khảo, thông tin về hoạt động dòng họ và những định hướng sắp tới của Trung tâm. Ban biên tập xin giới thiệu bản tin này đến các dòng họ để tham khảo về một số vấn đề dòng họ đang quan tâm, cùng nhau đóng góp và xây dựng dòng họ vững mạnh. Ban biên tập đã cố gắng nhưng còn nhiều thiếu sót, kính mong quý vị góp ý để chúng tôi thực hiện hoàn chỉnh hơn. Ban Giám đốc, Ban biên tập trân trọng cám ơn các Giáo sư, các nhà nghiên cứu đã gửi bài để bản tin được phong phú. Cám ơn các dòng họ, các nhà hảo tâm đón nhận và tiếp tục tài trợ kinh phí để chúng tôi có thể duy trì các số sau. Trân trọng kính chào!